ΣΤΟΧΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΝΑΙ ΣΤΗ ΖΩΗ

ΣΤΟΧΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΝΑΙ ΣΤΗ ΖΩΗ

  • Διαλέξεις στους εκπαιδευτικούς Δημοτικής και Μέσης εκπαίδευσης με στόχο την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την συνεργασία τους για την αντιμετώπιση της μάστιγας των ναρκωτικών στα σχολεία.
  • Διαλέξεις στους γονείς των παιδιών της δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης.

 – Τα ναρκωτικά σήμερα.

– Πως προσεγγίζεται και πως καταλήγει κάποιος σε αυτά.

– Πως μιλούμε στα παιδιά μας σήμερα για τα ναρκωτικά.

– Πως καταλαβαίνουμε πως το παιδί μας άρχισε τα ναρκωτικά.

– Τρόποι αντιμετώπισης του προβλήματος αυτού. ( Για το σκοπό αυτό θα δημιουργηθούν βιωματικά εργαστήρια για την εκπαίδευση των γονέων).

  • Διαλέξεις στα παιδιά της Δημοτικής και Μέσης εκπαίδευσης.

– Σωματική και ψυχική υγεία.

– Εφηβεία, προβλήματα και αντιμετώπισης τους.

– Τρόποι διαχείριση του άγχους.

– Κτίσιμο Αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης.

– Εξαρτησιογόνες ουσίες (Για το σκοπό αυτό θα δημιουργηθούν βιωματικά εργαστήρια για τις ηλικίες 8-12 και 13-18 ετών).